Styrelsen för Svenska Peugeot CC klubben

Här kommer en kort presentation av styrelsen, känn dig fri och maila till dem om du undrar över något.

Stefan Tanzborn, medlem nr 1
Ordförande
Agneta Edström, medlem nr 35
Sekreterare
Anette Otternäs Anette Otternäs, medlem nr 296
Kassör

 

Mats Holmqusit, medlem nr 193
Ledamot

Cilla Wändel Cilla Wändel, medlem nr 243
Ledamot
Lise-Lotte Svensson
Lise-Lotte Svensson, medlem nr 464
Ledamot
Marienne Segerberg, medlem nr 99
Suppleant