Styrelsen för Svenska Peugeot CC klubben

Här kommer en kort presentation av styrelsen, känn dig fri och maila till dem om du undrar över något.

Agneta Edström, medlem nr 35
Ordförande
Lise-Lotte Svensson
Lise-Lotte Svensson, medlem nr 464
Sekreterare, medlemsansvarig
Majbritt Mölgaard Majbritt Mölgaard, medlem nr 319
Kassör

 

Mats Holmqusit, medlem nr 193
Ledamot

Cilla Wändel Cilla Wändel, medlem nr 243
Ledamot